1. Varovanje in uporaba zbranih osebnih podatkov

Trgovec in skrbnik spletne trgovine se zavezujeta, da bosta varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane podatke bo trgovec uporabljal izključno za opravljanje storitev prodaje preko spletne trgovine. Skrbnik bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

2. Zbiranje osebnih podatkov

Za izvajanje prodaje se v spletni trgovini zbirajo, vodijo, obdelujejo in shranjujejo naslednji podatki o uporabnikih:

  • ime in priimek;
  • naslov za dostavo;
  • ime in priimek ter naslov plačnika (če je druga oseba, kot prejemnik);
  • firma oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • davčna številka pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • naslov e-pošte;
  • uporabniško ime;
  • geslo v šifrirani obliki;
  • kontaktna telefonska številka;
  • država bivanja.

Za pravilnost in popolnost vnesenih podatkov trgovec in skrbnik ne odgovarjata.

3. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Trgovec in skrbnik sta v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine. Trgovec in skrbnik ne bosta pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovala osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bosta omogočila tretji osebi vpogleda v podatke uporabnika. Izjema je v primeru zahtev državnih organov, ki imajo pooblastilo za takšne vpoglede.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trgovec in skrbnik teh podatkov ne bosta uporabila v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugim vpletenim osebam. Podatki uporabnikov se ne bodo uporabljali za pošiljanje promocijskih sporočil.

Dostavni službi bo trgovec zaupal le nujno potrebne podatke za dostavo kupljenih izdelkov. Prek elektronske pošte ali s klicem na telefonsko številko uporabnika, bo trgovec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa ali za obvestilo o spremembah v zvezi z dobavnimi roki, cenami ali drugimi spremembami povezanimi z nakupom.

4. Prenehanje uporabe spletne trgovine

Registrirani uporabnik lahko kadarkoli preneha uporabljati spletno trgovino in lahko prekliče svojo registracijo. To storijo tako, da trgovcu ali skrbniku pošljejo pisno izjavo, da preklicujejo registracijo. Po prejemu izjave bo skrbnik v treh delovnih dneh izbrisal račun uporabnika.